TIB - BG
Това което Вие изградихте, Ние можем да го боядисаме !

Машинно безвъздушно разчертаване на пътна маркировка, паркинги и паркоместа

Предлагаме професионално разчертаване и полагане на пътна маркировка в съответствие с всички стандарти и законови изисквания.

  • Складове
  • Паркинги
  • Подземни гаражи
  • Логистични центрове
  • Бензиностанции
  • Велоалеи
  • Пешеходни зони
  • Стандартни паркоместа
  • Паркоместа за инвалиди

Цена от 7,00 лв/л.м

Машинно безвъздушно разчертани парко места в между блоково пространство  разчертаване на пътна маркировка  машинно безвъздушно разчертан произвотствен цех

*Цените са  без ДДС. Свържете се с нас за изготвяне на индивидуална оферта и актуална цена !