TIB - BG
Това което Вие изградихте, Ние можем да го боядисаме !

Машинно безвъздушно полагане на огнезащитни бои и лакове

Дългогодишният опит ни позволява да разработим система за полагане на огнезащитни бои при класове на огнеустойчивост от R15/15 min./ до R120/120 min./ в зависимост от сечението на профила, вида на носещата конструкция и нейното предназначени, върху всякакъв вид основа на полагане с минимална предварителна подготовка на основата и използване на грундове съвместими с пожарозащитна боя. Огнезащитните бои се полагат по безвъздушен метод при високо налягане (до 400 bar.) от висококвалифицирани оператори преминали успешно обучение за работа и полагане на такъв тип покрития. 

  • метални конструкции
  • стоманобетонни конструкции
  • дървени конструкции и настилки
  • кабели
  • други строителни елементи (тухлени стени, сухо строителство) 

Боядисана метална конструкция   Машинно безвъздушно боядисана метална конструкция със защитна боя  Машинно безвъздушно боядисан силоз със огнезащитна боя

*Свържете се с нас за изготвяне на индивидуална оферта и актуална цена !