TIB - BG
Това което Вие изградихте, Ние можем да го боядисаме !

Машинно безвъздушно полагане на течни хидроизолации

Практически приложими за направата на индустриални подове, покриви, стени както и защитни покрития които са в пряк контакт с водa в:

  • Хранително-вкусовата промишленост
  • Химическата промишленост
  • Фармацевтичната индустрия
  • Здравната индустрия
  • Електрониката
  • Машиностроенето
  • Металургията
  • Енергетиката  и много други сфери

Основно компрометираните участъци са в следствие на високи температурни разлики и ултравиолетовото лъчение, както и поради това, че хидроизолационни материали използвани в 99% от случаите са с нулева еластичност и висок процент на водопоглъщане.

Посредством  полиуретанова хидроизолационна мембрана тези участъци се обработват и практически снадките между отделните сигменти вече да не съществуват.

Продуктите с които работим са с над 300% еластичност, ултравиолетова защита и нулева хигроскопичност. Нанасянето на течната хидроизолация води до трайно решение с влагата и възникналите течове.

Машинно безвъздушно положена течна хидроизолация   Машинно безвъздушно нанасяне на течна хидроизолация  

*Свържете се с нас за изготвяне на индивидуална оферта и актуална цена !